Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr SZC/64 7 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Beskidach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz augustowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Zakłady Produkcji Betonów PREFBET Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „TRANSBUD-WROCŁAW” Sp. z o.o., BECKER-BUD Usługi brukarsko – ogrodnicze, Wąbrzeski Dom Kultury , Rzeszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Blirt SA, Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners, INOVATICA Bogumił Zięba, Odrasoft , SYGNITY , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, BELLISSIMA Spółka Cywilna Andrzej Dziadowicz, Andrzej Wencel, GALWA-KOR , Władysław Zawadzki, Katarzyna Zawadzka prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Zawmet

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *